Referat (0.4 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.4 Mb)
Dagsorden (90.5 Kb)
Forretningsorden (0.4 Mb)
Årsregnskab side 1 (0.2 Mb)
Årsregnskab side 2 (0.3 Mb)
Årsregnskab side 3 (0.3 Mb)
Indkomne forslag - oversigt. (0.4 Mb)
Indkomne forslag nr. 1 / forslag faldet (0.1 Mb)
Indkomne forslag nr. 2 / forslag vedtaget (0.1 Mb)
Indkomne forslag nr. 3 / forslag vedtaget (0.4 Mb)
Indkomne forslag nr. 4 / trukket på generalforsamlingen - ikke sat til afstemning (95.7 Kb)
Indkomne forslag nr. 5 / trukket på generalforsamlingen - ikke sat til afstemning (0.1 Mb)
Indkomne forslag nr. 6 / trukket på generalforsamlingen - ikke sat til afstemning (87.2 Kb)
Indkomne forslag nr. 7 / trukket på generalforsamlingen - ikke sat til afstemning (92.8 Kb)
Indkaldelse GFS 2018 - (off. 27.02.2018) (80.3 Kb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60