Referat (0.4 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.5 Mb)
Dagsorden (90.7 Kb)
Forretningsorden (0.4 Mb)
Vedtægter (15.9 Kb)
Årsregnskab 2018 2019 og Budget 2019 2020 (0.6 Mb)
Forslag 1 - Lånekassen forhøjelse af lånerammen / Forslaget vedtaget (80.6 Kb)
Forslag 2 - Tidspunkt for hvornår medlemmer kan få adgang til Jomsborg / Forslaget forkastet (0.8 Mb)
Forslag 3 - Jomsborg indfører affaldssortering / Forslaget vedtaget (0.4 Mb)
Forslag 4 - Forbedring af forholdene i saunaerne / Forslaget forkastet (0.4 Mb)
Forslag 5 - Der opsættes ikke adgangskarrusel i midtertårnet / Forslaget forkastet (0.4 Mb)
Forslag 6 - Der opsættes ikke adgangskarrusel i midtertårnet / Forslaget forkastet (0.5 Mb)
Forslag 7 - Ændring af vedtægternes paragraf 2 / Forslaget forkastet (0.6 Mb)
Generalforsamling 2019 indkaldelse - off. 21.02.19 (73.5 Kb)
Indkomne forslag - oversigt (0.5 Mb)
Forslag til gfs - formular som skal udfyldes og sendes til jomsborg@vinterbadning.dk eller afleveres til kontoret - senest den 26.03.19 (30.5 Kb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60