Referat fra generalforsamlingen 3. maj 2022 (1.0 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.5 Mb)
Dagsorden (12. april 2022) (0.2 Mb)
Årsregnskab og budget (0.4 Mb)
Oversigt over forslag (0.1 Mb)
Forslag 1 - valg af dirigent - VEDTAGET (0.1 Mb)
Forslag 2 - revisorpåtegning af regnskab - VEDTAGET (0.1 Mb)
Forslag 3 - aktivitetsplan - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 4 - godkendelse af budget - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 5 - afstemningsregler - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 6 - urafstemning - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 7 - generalforsamlingens beslutningsdygtighed - FORKASTET (0.2 Mb)
Forslag 8 - fuldmagt - FORKASTET (0.2 Mb)
Forslag 9 - tidsfrister ekstraordinær generalforsamling - FORSLAG TRUKKET AF FORSLAGSSTILLER (0.2 Mb)
Forslag 10 - anlægsarbejder - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 11 - 1 million paragraffen - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 12 - digital generalforsamling - FORKASTET (0.3 Mb)
Forslag 13 - Eksklusion - FORKASTET (0.3 Mb)
Forslag 14 - medlemsgruppe udvidelsesprojekt - FORSLAG TRUKKET AF FORSLAGSSTILLER (0.2 Mb)
Forslag 15 - udskydelse af udvidelsesprojekt - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 16 - udvidelse af medlemstal - VEDTAGET (0.1 Mb)
Indkaldelse (25. februar 2022) (0.5 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60