Topical calendar

Opening party: Saturday 25th September 2021 

Full moon evening: Wedensday 20th October 2021

Xmas party:  Saturday 4th December 2021

Generalmeeting: Tuesday 3rd May 2022

Baptism: Saturday 21st May 2022
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60